Zakup, dostawa, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu (w tym urządzeń) w pomieszczeniu kuchennym na V p., w segmencie "C", budynku Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przy ul. Targowej 74 w Warszawie.

» Opis zapytania

Zakup, dostawa, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu (w tym urządzeń) w pomieszczeniu kuchennym na V p., w segmencie "C", budynku Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A przy ul. Targowej 74 w Warszawie.

W załączeniu Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, Ogólne Warunki Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wzór Oświadczenia Wykonawcy dot. zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do ofert cenowej:
-podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Oświadczenia Wykonawcy dot. zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO,
-wypełnionego i podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Formularza Oferty, który stanowi załącznik nr 2 do OPZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się