Zakup i dostawa telewizorów i monitorów

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa poniższego sprzętu:

1. Telewizor LCD z uchwytem ściennym dopasowanym do rozmiaru telewizora:
- przekątna 60";
- technologiaLED co najmniej 1400Hz;
- rozdzielczość co najmniej 3840x2160;
- tuner co najmniej DVB-T, DVB-S;
- złącza USB 2.0 - co najmniej 3szt.;
- porty HDMI - co najmniej 3szt.;
- podłączenie do sieci: RJ-45, Wi-Fi;
- połączenia: CI + HDMI;
- cyfrowe wejście audio (optyczne) :1.

Ilość: 1szt.

2. Telewizor LCD z uchwytem ściennym dopasowanym do rozmiaru telewizora:
- przekątna 55";
- technologiaLED co najmniej 1400Hz;
- rozdzielczość co najmniej 3840x2160;
- tuner co najmniej DVB-T, DVB-S;
- złącza USB 2.0 - co najmniej 3szt.;
- porty HDMI - co najmniej 3szt.;
- podłączenie do sieci: RJ-45, Wi-Fi;
- połączenia: CI + HDMI;
- cyfrowe wejście audio (optyczne) :1.

Ilość: 10szt.

Zamawiający wymaga, aby telewizory były od jednego producenta.

3. Monitor LCD:
- przekątna 43";
- minimalny kontrast 3000:1;
- minimalna jasność 350cd/m2;
- minimalna rozdzielczość 1920x1080 (16:9);
- matryca IPS, VA, PLS ( lub odpowiedniki technologiczne).

Ilość: 4szt.

Zamawiający wymaga, aby monitory były od jednego producenta.

Gwarancja zarówno dla telewizorów, jak i monitorów 24 miesiące.

Dostawa do:
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział COPI,
59-101 Polkowice,
ul. Kopalniana 1C.

Cena wraz z kosztami dostawy.

Termin realizacji do 21 dni od daty podpisania umowy.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Do oferty prosimy o dołączenie szczegółowej specyfikacji technicznej wraz z określeniem producenta oraz modelu oferowanego sprzętu.

Pozostałe warunki określa dołączony do postępowania projekt umowy.

Karu umowne według projektu umowy § 7:
Pkt 3.1. - 1%;
Pkt. 3.2. - 1%;
Pkt. 3.3. - 1%;
Pkt. 3.4. - 1%;
Pkt. 3.5. - 10%.

Warunki gwarancji i rękojmi według projektu umowy § 4:
Pkt. 3 - 14 dni;
Pkt. 4 - 14dni, w 15 dniu;
Pkt. 7 - 36 miesięcy,
Pkt. 9 - 14ni, w 15dniu.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

Akceptacja projektu umowy.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się