Dostawa pionowego centrum obróbczego [frezarki CNC]

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO [FREZARKI CNC]. 2. Oferowane urządzenia ma być fabrycznie nowe, nie powystawowe, wysokiej jakości, wolne od wad, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne, a po zainstalowaniu i uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego, gotowe do pracy. W ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest:
a. wykonać instalację i rozruch stanowiska; b. przeprowadzić szkolenie obsługi.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 2 - „Arkusz Informacji Technicznej” stanowiącym integralną część SIWZ.
4. Oferowane urządzenie musi być bezpieczne w użytkowaniu, posiadać oznakowanie CE.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się