Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli.

Szczegółowy opis określa załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Warunki stawiane Wykonawcom:
- stałość cen netto przez okres trwania umowy,
- wymagany termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy
- przekazanie do instalacji butli na tlen medyczny wraz z wymaganym osprzętem (w tym również przez Urząd Dozoru Technicznego) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
- termin ważności oferowanych gazów medycznych powinien wynosic minimum 12 miesiecy od daty każdorazowej dostawy.

3.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz paramterów jakościowych dostarczanych gazów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się