DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMÓW KOLEJKOWYCH W SALACH OBSŁUGI WYBRANYCH URZĘDACH SKARBOWYCH AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń wraz z oprogramowaniem stanowiącym kompletny system kolejkowy (zwany dalej Systemem), umożliwiający zarządzanie ruchem klientów, zamówienie obejmuje opiekę autorską, usługę serwisową, szkolenie personelu w wybranych Urzędach Skarbowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automaty vendingowe, biletowe i bankomaty

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się