Dostawa i instalacja cyfrowego mikroskopu badawczego oraz zestawu: mikroskop FTIR ze spektrometrem FTIR

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja cyfrowego mikroskopu badawczego oraz zestawu: mikroskop FTIR ze spektrometrem FTIR. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2.1. i 2.2. do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się