Dostawa wyposażenia stacji kontroli pojazdów wraz z instalacją urządzeń i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stacji kontroli pojazdów o dmc.
do 3,5 tony wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. „W szkole
jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”.
1.1. Wyposażenie stacji musi obejmować:
1.1.1. Urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dmc. do 3,5t. (w tym ciągników rolniczych, przyczep, motorowerów i motocykli),
1.1.2. Urządzenie do kontroli działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd o dmc. do 3,5t.,
1.1.3. Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdów o dmc. do 3,5t
1.1.4. Pulpit Sterujący,
1.1.5. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego o dmc. do 3,5t.,
1.1.6. Zestaw do analizy spalin,
1.1.7. Komputerowy przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół pojazdów,
1.1.8. Uniwersalny opóźnieniomierz do pomiaru skuteczności hamulców,
1.1.9. Przyrząd do pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu na postoju z kalibratorem akustycznym,
1.1.10. Przyrząd do pomiaru w szybach współczynnika przepuszczalności światła,
1.1.11. Bezprzewodowy czytnik informacji diagnostycznych do układów EOBD/OBDII,
1.1.12. Przyrząd do pomiaru złącza elektrycznego pojazd – przyczepa (z zakresem pomiarowym 12v),
1.1.13. Detektor gazu metan, propan butan,
1.1.14. Przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu,
1.1.15. Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych,
1.1.16. Czujnik gazu propan-butan,
1.1.17. Czujnik CO z sygnalizacją optyczno - akustyczną z zestykiem,
1.1.18. Czujnik gazu ziemnego,
1.1.19. Bębnowy odsysacz spalin,
1.1.20. Klucze dynamometryczne,
1.1.21. Podnośnik kanałowy o udźwigu do 3,5t. z podporą regulowaną,
1.1.22. Urządzenie do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy,
1.1.23. Wózek narzędziowy z kompletem kluczy,
1.1.24. Moduł automatycznego wczytywania danych pojazdu z dowodu,
1.1.25. Kompresor,
1.1.26. Wentylatory nawiewno-wywiewne,
1.1.27. Wentylator kanałowy.
1.2. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane polegające na wykończeniu pomieszczenia stacji kontroli pojazdów oraz inne niezbędne do jej funkcjonowania, m.in.:
1.2.1. wykonanie kanalizacji sanitarnej i technologicznej wewnętrznej z wpustem podłogowym, odwodnieniem liniowym oraz zewnętrznej, z separatorem substancji ropopochodnych
i podłączeniem do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej,
1.2.2. montaż umywalki z baterią i przepływowym podgrzewaczem wody (wraz z zasileniem do tablicy rozdzielczej), montaż kranu ze złączką do węża,
1.2.3. wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej bramę wjazdową,
1.2.4. wykonanie instalacji sprężonego powietrza,
1.2.5. wykonanie instalacji wentylacji,
1.2.6. wykonanie wszystkich warstw podłogowych,
1.2.7. wykonanie kanału przeglądowego,
1.2.8. wykonanie fundamentów pod urządzenia wyposażenia stacji, jeżeli rodzaj zaoferowanych urządzeń tego wymaga,
1.2.9. wyrównanie i uzupełnienie ubytków i bruzd powierzchni ściennych, gładzenie,
1.2.10. wykonanie tynków,
1.2.11. malowanie,
1.2.12. demontaż i ponowny montaż grzejników (po ułożeniu glazury),
1.2.13. wykonanie okładziny z glazury,
1.2.14. wywiezienie i utylizacja gruzu,
1.2.15. uporządkowanie terenu.
1.3. Miejsce dostawy:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się