Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest najem następującego sprzętu budowlanego wraz z operatorem:
1) koparko-ładowarki wraz z operatorem z przeznaczeniem do:
 pracy przy wykopach: awarii kanalizacji deszczowej, robót technologicznych,
 konserwacji i czyszczenia zbiorników retencyjnych,
 konserwacji i czyszczenia cieków otwartych,
 plantowania terenu
 ładowania gruntu, piasku itp. na samochody ciężarowe
2) koparki wraz z operatorem z przeznaczeniem do:
 pracy przy czyszczeniu i konserwacji zbiorników i kanałów
3) koparki gąsiennicowej typu Long wraz z operatorem z przeznaczeniem do:
 pracy przy czyszczeniu i konserwacji zbiorników wodnych
 przemieszczania mas ziemnych
4) mini koparki wraz z operatorem z przeznaczeniem do:
 pracy przy czyszczeniu i konserwacji zbiorników i rowów
 usuwanie stożków usypowych
5) spycharki na podwoziu gąsiennicowym wraz z operatorem
z przeznaczeniem do:
 pracy przy czyszczeniu i konserwacji zbiorników i kanałów
 przemieszczania mas ziemnych
6) samochodów ciężarowych wraz z kierowcą - samochody wywrotki oraz samochody skrzyniowe z wywrotem z przeznaczeniem do:
 wywozu gruntu z wykopów,
 wywozu osadu powstałego w wyniku czyszczenia kanalizacji deszczowej, cieków otwartych, zbiorników retencyjnych oraz śniegu,
 przewozu sprzętu i ładunków dla celów eksploatacyjnych Spółki,
 holowanie sprzętu np. agregaty pompowe, prądotwórcze, sprężarki itp.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku
nr 1a do SIWZ.
3.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wykonawca i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące czynności określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się