Dostawa zestawu pomp dla utrzymania stada tarłowego łososia atlantyckiego zakupionego w ramach realizacji projektu p.n.: "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska” sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu pomp dla utrzymania stada tarłowego łososia atlantyckiego zakupionego w ramach realizacji projektu p.n.: "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska” sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 1. Dostawa powinna zostać zrealizowana w dzień roboczy w godzinach 8:00 – 14:00.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w ramach wynagrodzenia umownego do lokalizacji, wskazanej w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zademonstrowanie, przeprowadzenie wymiany, uruchomienie pomp i przeszkolenie obsługi powinno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się