Dostawa profesjonalnej kosy - wykaszarki spalinowej w ilości 32 sztuk

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa profesjonalnej kosy – wykaszarki spalinowej wraz z wyposażeniem w ilości 32 szt.
2. Zakres zamówienia:
W szczególności zakres zamówienia obejmuje następujące kryteria:
2.1. Parametry techniczne kosy – wykaszarki spalinowej:
1) Pojemność skokowa [cm3] – max 46;
2) Moc [kW/KM] – min 2,0/2,7;
3) Ciężar bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony [kg] – max 9,0;
4) System antywibracyjny;
5) Uchwyt oburęczny;
6) Przełącznik wielofunkcyjny;
7) System łagodnego rozruchu.
2.2. Wyposażenie:
1) Nóż tnący (Trójząb stalowy);
2) Głowica tnąca (2 – żyłkowa);
3) Szelki z hakiem do łatwego i szybkiego mocowania kosy z elementem odblaskowym;
4) Przyłbica (ochrona twarzy i słuchu z wizjerem z tworzywa sztucznego).
2.3. Kosy fabrycznie nowe z 2018 roku wraz z dokumentacją, a w szczególności instrukcje obsługi, dokumenty gwarancji, atesty, certyfikaty, w tym certyfikat CE w języku polskim.
3. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 10 grudnia 2018 r.
4. Warunki realizacji zamówienia:
Sprzęt wraz z wyposażeniem zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, Zespół Wsparcia Technicznego, ul. Warszawska 129, 82-300 Elbląg.
Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy uruchomić przedmiot zamówienia w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia pracowników w miejscu dostawy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się