Wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16.
2. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:
2.1. usunięcie drzew (głównie dębów i brzóz pochodzących z nasadzeń) oraz pojedynczych krzewów z obszaru murawy kserotermicznej oraz z terenu przyległego do murawy u jej podnóża (ze względu na zacienianie murawy),
2.2. uzyskane w wyniku wycinek drewno dębowe oraz brzozowe (pnie drzew oraz gałęzie o średnicy powyżej 10 cm) należy pociąć na odcinki o długości 1,2 m, tzw. sortymenty, i pozostawić u podnóża skarpy do dyspozycji właścicieli terenu,
2.3. uzyskane w wyniku wycinek drewno osikowe (z drzew u podnóża skarpy) należy po obcięciu gałęzi pozostawić bez cięcia na sortymenty i złożyć u podnóża skarpy do dyspozycji właścicieli terenu,
2.4. uzyskaną w wyniku prac biomasę w postaci wyciętych krzewów, drobnych drzew oraz gałęzi o średnicy mniejszej niż 10 cm należy złożyć u podnóża skarpy do dyspozycji właścicieli terenu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na:
4.1. wycięciu drzew
4.2. wycięciu krzewów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.11.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się