ŚWIADCZENIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG NA TERENIE MIASTA PABIANICE W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019 - II POSTĘPOWANIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg polegającym na utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym, w sezonie 2018/2019. Zadaniem będzie zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni chodników, parkingów oraz przejść dla pieszych przy użyciu sprzętu mechanicznego w ramach zawartych umów na świadczenie usług transportowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według podziału określonego w punkcie 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału:
a) Część I – Chodniki – trasa I,
b) Część II – Chodniki – trasa II,
c) Część III – Chodniki i miejsca parkingowe SPP – trasa III,
d) Część IV – Przejścia dla pieszych – trasa I,
e) Część V – Przejścia dla pieszych – trasa II.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się