DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WLKP.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W GORZOWIE WLKP”.
2.Kody CPV:42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne.
2 .Zakres zamówienia obejmuje:
2. Dostawę jednostek klimatyzacyjnych dla Sądu Rejonowego w następujących ilościach:

- klimatyzacyjna jednostka zewnętrzna, typ stojący dwumodułowy, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 95,2 kW , nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 107,1 kW – szt. 1.
- klimatyzacyjna jednostka zewnętrzna ,typ stojący jednomodułowy, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 78,6 kW , nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 88,2 kW – szt. 1.
- klimatyzacyjna jednostka zewnętrzna ,typ stojący jednomodułowy, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 56,0 kW , nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 63,0 kW – szt. 1.
- klimatyzacyjna jednostka zewnętrzna ,typ stojący jednomodułowy, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 50,4 kW , nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 56,7 kW – szt. 1.
- klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 4,5 kW, nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,0 kW – szt. 15.
- klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,6 kW, nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0 kW – szt. 14.
- klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,8 kW,nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2 kW – szt. 18.
- klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,2 kW,nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,5 kW – szt. 54.
- klimatyzacyjna jednostka wewnętrzna, montaż naścienny, nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 1,5 kW,nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 1,7 kW – szt. 7.
- sterownik przewodowy klimatyzacyjnych jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu,
z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, do obsługi minimum 5 jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu, menu w języku polskim – szt. 87.
- centralny serwer systemu klimatyzacji, do obsługi maksymalnie 110 jednostek wewnętrznych w komplecie z pakietem licencjonowanego oprogramowania, zasilanie 230V- szt. 1.
- pompa skroplin,wydajność 8,0dm3 /h ,ciśnienie ssania 50kPa,ciśnienie tłoczenia 80 kPa, przyłącza skroplin 8,0 mm, zasilanie 230V – szt. 108.

2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w karcie technicznej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się