Dostawa zestawów do stabilizacji naruszonych konstrukcji budowalnych.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:
Zadanie A – Dostawa 16 zestawów podstawowych do wykonania stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych wraz z przyczepkami.

Zadanie B – Dostawa 3 zestawów specjalistycznych do wykonania stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych.

Dostarczone zestawy muszą umożliwiać wykonanie stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych w wykonaniu pasywnym opartych o rozwiązania budowlane na potrzeby działań ratowniczych dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego.

Dostarczony sprzęt i wyposażenie musi być fabrycznie nowe, nie używane i pochodzące z legalnych kanałów dystrybucyjnych.
Dostarczone przyczepki muszą spełniać wymagania polskich przepisów
o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. Z 2017 r., poz. 1260, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A i 2B do SIWZ.

Szczegółowe warunki realizacji dostawy określa załącznik nr 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ;
b) być nowy (nie używany) i zgodny z obowiązującymi normami

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się