Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich na rzecz Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych w roku 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.) na rzecz Miasta Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych zgodnie z Wykazem jednostek organizacyjnych, stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- dla części nr 1 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek - Załącznik nr 2A do IWZ;
- dla części nr 2 - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich - Załącznik nr 2B do IWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.11.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się