Dostawa systemu do badania dyfuzji transdermalnej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/18/76/TB.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu do badania dyfuzji transdermalnej, umożliwiającego realizowanie zadań związanych z projektem „Selektywnie degradujące nanocząsteczki polimerowe do transportu przezskórnego” nr proj. 04/040/PBU17/0066. 2. CPV: 38300000-8 Przyrządy do pomiarów. 3. Termin wykonania zamówienia: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się