Dostawa bielizny szpitalnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny szpitalnej o wartości poniżej 221 000 euro. Opis został wskazany w załączniku nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby asortyment z pakietu nr IV był oznakowany logiem szpitala w sposób trwały tzn. aby nie uległ zniszczeniu i nie zbladł pod wpływem prania w wysokich temperaturach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się