SEZ/DKRZ-WZ-DS-241-0277/OOLodz/Z/18 - Konserwacja i naprawy dźwigów towarowych i osobowych w obiektach OO NBP w Łodzi.

» Opis zapytania

Narodowy Bank Polski Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, w ramach prowadzonego postępowania pn. „Konserwacja i naprawy dźwigów towarowych i osobowych w obiektach OO NBP w Łodzi”, zaprasza do złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć za pomocą elektronicznego narzędzia zakupowego SEZ.


Opis rundy zapytania: Narodowy Bank Polski Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, w ramach prowadzonego postępowania pn. „Konserwacja i naprawy dźwigów towarowych i osobowych w obiektach OO NBP w Łodzi”, zaprasza do złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć za pomocą elektronicznego narzędzia zakupowego SEZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się