Zakup wraz z nasadzeniem drzew na terenie wokół Radiostacji

» Opis zapytania

Rodzaj i charakterystyka drzew:
Acer campestre „Nanum” – 100szt.
- obwód pnia 20-25 cm
- wysokość pnia (miejsce szczepienia) 220cm – 250cm
Zamówienie obejmuje :
- dostawę materiału szkółkarskiego w pierwszym wyborze balotowane lub kontenerowane zgodnie z norma BN-65-9125-02 lub równoważną normę branżową dla materiału szkółkarskiego,
- wykopanie dołu wraz z wymianą ziemi.
- nasadzenie.
- palikowanie
- wykonanie misy z mulczowaniem.
Wymagania pozostałe:
1. Drzewa mają być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla danej odmiany, wieku i wielkości drzewa.
- pędy powinny być zdrewniałe, liczne równomiernie rozłożone.
-system korzeniowy powinien być prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować drobne korzenie.
- bryła korzeniowa prawidłowo uformowana i nie uszkodzona.
- pień prosty.
2. Drzewa – wady niedopuszczalne:
- złe zrośnięcie szczepionej odmiany z podkładką.
- drzewa o źle wykształconej koronie.
- porażenie przez szkodniki i oznaki chorobowe.
- uszkodzenie mechaniczne roślin.
- pęknięcia kory, martwica.
3. Sadzenie drzew:
- sadzenie do dołów o wymiarach 0,8 x 0,8 m głębokości 0,6 m, z wymianą całkowitą podłoża na ziemię urodzajną.
- sadzenie rzędem w odległości co najmniej 4 m drzewo od drzewa
- palikowanie ( 3 szt. z taśmą)
- wykonanie misy z mulczowaniem (kora) i obfite podlanie.
4. Pielęgnacja po posadzeniu w okresie rękojmi i gwarancji:
- wymiana roślin chorych, suchych i zdeformowanych.
- usuwanie posuszu, uszkodzonych pędów oraz ciecia pielęgnacyjne i formujące.
- podlewanie jeden raz w tygodniu w pierwszym roku po posadzeniu następnie według potrzeb.
- odchwaszczanie ręczne w obrębie drzewa.
5.Wykonawca, podczas realizacji przedmiotu zamówienia, może używać pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
6. Wykonawca zobowiązany jest:
- ustalić termin wykonania prac z Zamawiającym na 2-dni przed rozpoczęciem prac.
- przed rozpoczęciem prac do protokolarnego potwierdzenia odbioru drzew co do jakości przez pracownika za-mawiającego / inspektora/ oraz dostarczenie certyfikatu drzew pod groźbą nieodebrania prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się