Zakup wraz z dostawą spektrofotometrów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą spektrofotometrów w tym:
1) część 1 – dostawa spektrofotometru typu 1 - 1szt.
2) część 2 – dostawa spektrofotometru typu 2 - 1szt.
3) część 3 – dostawa spektrofotometru typu 3 - 1szt.
4) część 4 – dostawa spektrofotometru typu 4 - 1szt.
5) część 5 – dostawa spektrofotometru typu 5 - 1szt.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r.

4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w:
1) dla części 1 - Załączniku nr 2A do SIWZ
2) dla części 2 - Załączniku nr 2B do SIWZ
3) dla części 3 - Załączniku nr 2C do SIWZ
4) dla części 4 - Załączniku nr 2D do SIWZ
5) dla części 5 - Załączniku nr 2E do SIWZZłóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się