Naprawa czytnika MOTOROLA MC9190

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest naprawa czytnika (kolektora danych) MOTOROLA MC9190.

Opis usterki:
- uszkodzony dotyk wyświetlacza. Wymiana panelu dotykowego wraz z kompleksowymi testami diagnostycznymi urządzenia.

Numer inwentaryzacyjny urządzenia: 49100028302,
Numer seryjny: 1503300500397.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i transportu firmą kurierską w obie strony.

Uszkodzony sprzęt znajduje się:

KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział COPI
ul. Kopalniana 1C
59-101Polkoiwce

Kontakt: Zbigniew Morawski, tel. 609 629 091.

Termin naprawy do 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Gwarancja na wykonaną naprawę 3 miesięcy.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.


W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się