„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do nauki programowania w ramach realizacji projektu “Nowoczesne technologie w aktywnej szkole” realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych gminy Piekoszów”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia polega na sprzedaży i dostawie wraz z montażem (instalacją) sprzętu multimedialnego i oprogramowań zgodnie wymaganiami określonymi w SIWZ i załącznikach do SIWZ, przy czym zamówienie dzieli się na trzy odrębne zadania:
a) zadanie nr 1 – Wyposażenie laboratoriów cyfrowych w szkołach w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK do innowacyjnego prowadzenia zajęć;
b) zadanie nr 2 – Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia dydaktyczne TIK do nauki programowania (pracownie terminalowe);
c) zadanie nr 3 – Zakup wyposażenia Biura Projektu „Nowoczesne technologie w aktywnej szkole”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się