Wykonanie przeglądu technicznego specjalistycznej aparatury medycznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego specjalistycznej aparatury medycznej ( zestawu RTG z ramieniem C z cyfrowym wzmacniaczem obrazu Siemens Cios Alpha - zakres prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy ).
Wykonawca oświadcza, że:
a) Posiada uprawnienia do prowadzenia wymaganego serwisu pogwarancyjnego na urządzenia i instalacje objęte niniejszą umową,
b) Zatrudnia osoby posiadające m.in.:
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie „konserwacji, napraw, montażu” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
- przeszkolenie w zakresie konserwacji i serwisu potwierdzone aktualnym certyfikatem
c) Pracownicy Wykonawcy biorący bezpośredni udział w pracach będą je wykonywali zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na warunkach określonych w Umowie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się