Zakup kwasu siarkowego na potrzeby Oddziału Hydrometalurgii w 2019 roku

» Opis zapytania

1. Kupujący: KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica,
2. Odbiorca: KGHM Metraco S.A., Zakład Hydrometalurgii ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów
3. Towar: kwas siarkowy 96%
4. Cena : ……… PLN/kg
5. Ilość: 32 400 kg+/- 9 600 kg w opcji Zamawiającego
Ze względu na zmienne potrzeby Oddziału uzależnione od pracy ciągu technologicznego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości niż określono w zamówieniu.
6. Jakość Wygląd zewnętrzny: bezbarwny do jasnożółtej, oleista ciech bez osadu
Stężenie, % (m/m) : >=92 ( wg PN-76/C-84051)
zawartość żelaza, %(m/m) : <= 0,01 (wg PN-76/C-84051)
zawartość chlorków, % (m/m): <=0,0100 (wg PN-76/C-84051)
zawartość arsenu, % (m/m): <=0,0002 (wg PN-76/C-84051)
zawiesina, cm3/dm3 : <=0,5
pozostałość po prażeniu, % (m/m): <=0,0300
zawartość azotanów, %(m/m): <=0,0010
zawartość ołowiu, %(m/m): <=0,0050
zawartość siarczanów, % (m/m): <=0,0100

7. Opakowanie: paletopojemnik DPPL o pojemności 1000L przystosowany
do przechowywania kwasu siarkowego, zwrotny oraz oznakowany zgodnie
z Rozporządzeniem CLP
8. Termin dostawy : 2019 rok , emailowe wywoływanie dostaw
9. Baza dostawy: DAP –KGHM Metraco S.A. Zakład Hydrometalurgii , wg Incoterms 2010,
10. Dokumenty Dostawy: kopia dokumetu WZ, atest jakościowy wynikowy
11. Transport: Sprzedającego,
12. Dokumenty dostawy: atest jakościowy - wynikowy oraz aktualna karta charakterystyki przy pierwszej dostawie
13. Warunki płatności: przelew, 60 dni od daty sprzedaży

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się