„Dostawa pakowarki piasku – specjalistycznej przyczepy ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. pakowarek piasku – specjalistycznych przyczep ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach.
2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia są: Grotniki Duże 6 gm. Nowy Korczyn (1 szt.) oraz Kępa Chwałowska 29a m. Winiary gm. Dwikozy (1 szt.).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części do maszyn komunalnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się