Wymiana 4 szt agregatów prądotwórczych na terenie IZ Sosnowiec - Zadanie nr 4 - zabudowa agregatu w stacji Zwardoń, nastawnia "Zw" - Sekcja Eksploatacji Bielsko Biała

» Opis zapytania

zadanie nr 4 - zabudowa agregatu w stacji Zwardoń, nastawnia "Zw" - Sekcja Eksploatacji Bielsko Biała.
UWAGA
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
W szczególności Zamawiający wnosi o dołączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych w części III SIWZ.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się