Dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem do mikrokamery oraz dodatkowym interaktywnym monitorem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem do mikrokamery oraz dodatkowym interaktywnym monitorem - wymienionych, opisanych i w ilościach określonych w „Formularzu cenowym” - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się