Zakup materiałów zużywalnych dla studentów Instytutu Biotechnologii, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup materiałów zużywalnych dla studentów Instytutu Biotechnologii, w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”, w podziale na części:
CZĘŚĆ NR 1: Zakup odzieży ochronnej - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
CZĘŚĆ NR 2: Zakup odczynników chemicznych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Kopernika 11 A
Opole 45-040
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11 A
Opole 45-040
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się