Dostawa środków czystości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa partiami do siedziby NFOŚIGW środków czystości, zwanych dalej „artykułami”.
Zamówienie zostało podzielone na 2 Części, tj.:
Część 1 – Artykuły higieniczne i papierowe.
Część 2 – Artykuły chemiczne (środki czyszczące).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdej Części zamówienia, zawarty został w Części II i III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się