Badanie metrologiczne pyłomierzy typu CIP-10 – 10 szt.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa: Badanie metrologiczne pyłomierzy typu CIP-10 w ilości 10 szt.
Zamawiający wymaga wystawienia świadectwa wzorcowania dla każdego z przyrządów.
Do oferty należy dołączyć: wypełnioną instrukcję płatniczą oraz wypełnione oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany obustronnie Protokół odbioru wykonanej usługi ZA-PR-02.00 (zgodnie ze wzorem obowiązującym u Odbiorcy) potwierdzający kompletność wykonania usługi. Oferta powinna zawierać łączną cenę netto za badanie 10 szt. pyłomierzy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.