Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK do pięciu szkół podstawowych z gminy Pułtusk

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK do pięciu szkół podstawowych z gminy Pułtusk w ramach 5 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowany przez Gminę Pułtusk, Działanie 10.1. Kształcenie ogólne, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się