Remont pomieszczeń socjano-bytowych w budynkach: A-S z Lampownią oraz Szatni-Łaźni w rejonie szybu SW-1, O ZG Polkowice-Sieroszowice

» Opis zapytania

Zadanie polega na wykonaniu robot remontowo-budowlanych w pomieszczeniach socjalno-bytowych w ww. obiektach w rejonie szybu SW-1., Zakres szczegółowy określa załącznik nr 1, stanowiący integralną część projektu umowy. Główne roboty prowadzone będą w pomieszczeniach socjalno-bytowych, których całkowite wyłączenie z użytkowania jest niemożliwe. Dlatego ich realizacja odbywać się będzie z przerwami na okres zjazdów załóg górniczych na dół kopali i wyjazdów na górę. Będzie to utrudnienie wydłużające okres realizacji robót, co należy uwzględnić przy planowaniu robót tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku płatności etapowych Oczekiwany termin realizacji robót do 31.03.2019r., szczegóły płatności wstępnie określa projekt umowy. Ponadto dla Wykonawcy, ostateczną podstawą do określenia ilości i wartości robót mogą być oględziny obiektu u Zamawiającego, dokonane dwa tygodnie przed złożeniem oferty. Udział w oględzinach poprzedzi zgłoszenie nazwiska osoby ( max dwóch ), nr dowodu osobistego oraz nazwy zakładu pracy na mail, bądź telefon operatora postepowania, który zorganizuje przegląd. Ostateczne przyjmowanie zgłoszeń danych dwa dni przed terminem oględzin. W ofercie należy podać jedną cenę ryczałtową na wykonanie robót obejmujących całe zadanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.11.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się