dostawa chemii profesjonalnej do utrzymania czystości w SPSK-2 w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych chemicznych środków czyszczących wraz z akcesoriami użytkowymi, zwanych dalej „środkami”, „akcesoriami” lub „wyrobami”.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Parametry wymagane”, stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty.
3. Szacowane ilości wyrobów zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.
4. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 60% ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się