Dostawa i sadzenie krzewów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sadzenie krzewów w ramach zadania budżetowego pn.: Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta – park im. K. Marcinkowskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2018 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się