Dostawa zasilacza napięciowego regulowanego oraz zasilacza wielkoprądowego prądu stałego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Instytutu Kolejnictwa w Warszawie (adres dostawy: 04-275 Warszawa, ul. J. Chłopickiego 50) wraz z uruchomieniem fabrycznie nowych, stanowiących oddzielne urządzenia: a) zasilacza napięciowego regulowanego, o parametrach podanych w pkt. 3.3.1. ppkt a) SIWZ; b) zasilacza wielkoprądowego prądu stałego o regulowanym prądzie wyjściowym, o parametrach podanych w pkt. 3.3.2. ppkt a) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się