Dostawa i montaż sprzętu pralniczego w ramach projektu pn.: „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia przewidzianego dla pralni, znajdującej się w Piskim Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu na ul. Gdańskiej 11 w ramach projektu „Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla PZAZ „Wieża” w Piszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania techniczne określone zostały w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Warunki realizacji zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się