Wykonanie przeglądu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacyjnej.

» Opis zapytania

INFORMACJE OGÓLNE:
ZLECAJĄCY:
Energetyka Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000012900, REGON 390390792, NIP 692-10-10-700, Kapitał zakładowy: 469.907.900,00 zł.

PRZEDMIOT ZLECENIA:
Wykonanie przeglądu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacyjnej.

INNE:
Informacje dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zlecenia znajdują się w załączonym projekcie zlecenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się