Dostawa spektrometru (ICP-OES)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, montaż i uruchomienie spektrometru (ICP-OES).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 6 do SIWZ.
Nomenklatura wg CPV:

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się