Dostawa sprzętu i wyrobów medycznych: myjni - dezynfektorów do endoskopów, insuflatora dwutlenku węgla kompatybilnego z torem wizyjnym Exera i endoskopami serii Exera oraz infusorów do podaży leków onkologicznych w warunkach domowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1. Zadanie nr 1 – dostawa myjni – dezynfektorów do endoskopów – szt. 2,
1.2. Zadanie nr 2 – dostawa insuflatora dwutlenku węgla kompatybilnego z endoskopowym torem wizyjnym Exera i endoskopami serii Exera – szt. 1,
1.3. Zadanie nr 3 – sukcesywne dostawy infusorów do podaży leków onkologicznych w warunkach domowych.
2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową oraz – w przypadku Zadania nr 3 - także standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki Nr 2/1 - 2/3 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
2.1. Specyfikację techniczną przedmiotu dostawy w Zadaniach nr 1 i 2 określają Załączniki Nr 2/1a-2/2a do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Narzędzia do utrzymania czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się