Dostawa mobilnych doświetlaczy murawy naturalnej Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku

» Opis zapytania

Dostawa mobilnych doświetlaczy murawy naturalnej Stadionu Miejskiego przy
ul. Słonecznej 1 w Białymstoku w ilości dwóch jednostek umożliwiających doświetlenie murawy o wymiarach min. 16,0 x 24,0 meta oraz jedna jednostka pomocnicza umożliwiająca doświetlenie murawy o powierzchni min. 50,0 m2 ., w trybie całorocznym. Gwarancja min. 24 miesiące na wszystkie urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w tym lampami sodowymi. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiących odpowiednio Załącznika nr 1 i 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.10.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się