Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu kuchennego do trzech przedszkoli w ramach projektu Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gier, zabawek i wyposażenia do trzech przedszkoli w ramach projektu „Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- ZIT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się