Zakup awaryjny rury drąga 4-94383/40, bezpieczników drąga 3-94654/1, pokrywy napędu 757376/2-246, latarni do EHZ-75 prawej

» Opis zapytania

Zakup awaryjny rury drąga 4-94383/40, bezpieczników drąga 3-94654/1, pokrywy napędu 757376/2-246, latarni do EHZ-75 prawej.

Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu w Kluczborku, ul. Wołczyńska 13, na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Dostarczone materiały muszą być nowe czyli wykonane z nowych elementów wcześniej nie używanych, nie regenerowanych a ich elementy składowe nigdy wcześniej nie były używane i nie wchodziły wcześniej w całości lub części w skład innych materiałów.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 m-cy od daty dostawy.

Wykonawcy mają obowiązek dołączyć do oferty n/w dokumenty:
1. "Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A."
2. Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego;
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Trakcje, szyny i podkłady

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się