Zakup i dostawa komputera

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa komputera o specyfikacji:
1. Procesor: Intel Xeon E3-1240v6,
2. Pamięć: RAM-32GB DDR4 2133 MHz,
3. Dysk: 256GB SSD,
4. Dysk: 1TB HDD,
5. Karta graficzna: P2000,
6. Karta sieciowa 1Gbit/s,
7. Napęd optyczny: DVD-RW SUPER MULTI,
8. Zasilacz: 240W,
9. Myszka i klawiatura przewodowa,
10. System operacyjny: Windows 10 PRO 64bit lub 7 PRO.

Gwarancja o warunkach standardowych producentów części i podzespołów komputerowych, z których składa się komputer.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty netto. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Termin dostawy do 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia .

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn. zgody na:

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 20% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 5% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się