Wykonywanie usługi ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m3

» Opis zapytania

Wykonywanie usługi ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m3.
Zakres usługi obejmuje: dostarczenie maszyn na teren zamawiającego, załadunek i przemieszczanie odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, surowców i wyrobów produkcyjnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących na terenach administrowanych przez Zamawiającego (będących w jego zarządzie), lub w dowolnym miejscu w Polsce. Praca ładowarek będzie wykorzystywana głównie w procesach technologicznych prowadzonych na instalacji kompostowni odpadów.
UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż przedmiotem zamówienia nie jest dzierżawa sprzętu, a wykonywanie usługi na zlecenie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się