Wykonanie okresowego przeglądu regałów paletowych KGHM ZANAM S.A. Legnica ul. Złotoryjska 178-184.

» Opis zapytania

Wykonanie okresowego przeglądu regałów paletowych na Wydziałach TP i TO w miesiącu LISTOPADZIE 2018r. w KGHM ZANAM S.A. w Legnicy uwzględniającego regały paletowe rzędowe typ PHR (ok.1300 miejsc paletowych). Zakres czynności przeglądowych podano w załączniku nr 1. Opracowanie raportu z przeglądu stanu technicznego.

Załącznik nr 1:
Przeprowadzenie przeglądu zgodnie z poniższymi punktami:
• sprawdzenie dokumentów związanych z prowadzeniem systematycznych kontroli stanu technicznego regałów w trakcie użytkowania wg dostarczonej instrukcji eksploatacji i konserwacji regałów
• sprawdzenie stanu posadzki
• sprawdzenie stanu ram nośnych regału oraz ich zakotwienia
• sprawdzenie stanu dystansów i ich zamocowania
• sprawdzenie stanu belek ryglowych, zaczepów i zabezpieczeń
• sprawdzenie stanu poprzeczek oraz półek wypełniających gniazda regałowe
• sprawdzenie stanu krat z drutu, krat pomostowych wypełniających gniazda regałowe
• sprawdzenie stanu ograniczników palet i ich zamocowania
• sprawdzenie stanu odbojników słupów, odbojnic ramy i ich zakotwienia
• sprawdzenie stanu palet
• sprawdzenie mas paletowych jednostek ładunkowych (losowo wybranych)
• sprawdzenie wielkości odkształceń belek ryglowych pod obciążeniem (losowo
wybranych)
• sprawdzenie odchylenia przednich słupów ram od pionu pod obciążeniem (losowo wybranych)
• sprawdzenie oznaczenia regału (tabliczek znamionowych rzędu regałowego i naklejek
• nośności gniazd regałowych)
• sprawdzenie sposobu składowania paletowych jednostek ładunkowych, stanu
• oświetlenia, dróg transportowych i przejazdów w magazynie

Opracowanie Raportu z okresowego przeglądu stanu technicznego regałów

Warunki płatności: płatność przelewem 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Wyroby sanitarne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się