Wykonanie naprawy chromatografów gazowych firmy Perkin Elmer stanowiących wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa chromatografów gazowych firmy Perkin Elmer polegająca na:.
1) wymianie silnika układu dozującego autosamplera w chromatografie gazowym z detektorem masowym CLARUS 680 SQ8 nr-680S11122101/648N1120802 (rok produkcji 2011).
2) przeinstalowanie oraz skonfigurowanie oprogramowania TurboChrom Navigator koniecznego do obsługi chromatografu AUTOSYSTEM XL nr-610N8100701 (rok produkcji 1998).
3) wymiana kabla komunikacyjnego do TMX HS 40 w chromatografie gazowym Clarus 500 nr 650N8112605 z autosamplerem typu Head Space Turbomatrix 40 nr-S40L0811253 (rok produkcji 2008).
2. Miejsce realizacji – Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 600 do 1500
3. Koszt wymienianych elementów wliczony w cenę oferty.
4. Materiały niezbędne do wykonania naprawy zapewnia Wykonawca.
5. Koszty transportu materiałów niezbędnych do wykonania usługi należy wkalkulować w cenę usługi, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat.
6. Koszty transportu materiałów niezbędnych do wykonania usługi należy wkalkulować w cenę usługi, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 3 miesięcznej gwarancji na wymienione części i materiały eksploatacyjne oraz robociznę.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia raportów serwisowych, dla każdego urządzenia osobno, zawierającego spis wykonanych czynności oraz ewentualnych zaleceń.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu wymienionych części lub materiałów po wymianie przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.10.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się