Dostawa systemów i urządzeń przejazdowych.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa karty latarki drąga LD i drąga rogatkowego DES-6m/L3ssp (producent firma "Kombud" Radom) dla Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie podległej do Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

Dostawa będzie realizowana na podstawie przesłanego na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail Zamówienia.
Dostawy będą realizowane na koszt Wykonawcy.
Miejsce dostawy; Magazyn Sekcji Eksploatacji w Rzeszowie ul. Torowa 1, 35-205 Rzeszów

Wraz z ofertą proszę złożyć skany następujących dokumentów:
1. KRS lub CEIDG
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty elektronicznej dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym i braku podstaw do odrzucenia oferty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Trakcje, szyny i podkłady

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się