Zakup wraz z dostawą spektrometrów w podziale na dwa zadania

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Zadanie nr 1 - zakup wraz z dostawą spektrometru do szybkiej identyfikacji substancji, w tym do analizy materiałów wybuchowych, prekursorów środków wybuchowych, bojowych środków chemicznych, substancji narkotykowych, psychotropowych, dopalaczy i innych niebezpiecznych substancji na podstawie zjawiska spektroskopii Ramana;
2) Zadanie nr 2 - zakup wraz dostawą spektrometru FTIR przenośny do identyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych, w tym narkotyków, środków odurzających
i materiałów wybuchowych w różnych stanach skupienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się