Zakup szkła laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup szkła laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia.
Przedmiot zamówienia składa się z trzech pakietów (części).
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawierają załączniki nr 2.1 do 2.3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsca realizacji dostawy dla wszystkich pakietów:
1. Pracownia LF; 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4.
2. Pracownia LO; 62-510 Konin, ul. Wyszyńskiego 3a.
3. Pracownia LP; 64-920 Piła, ul. Motylewska 5a.
4. Pracownia LK; 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19.
5. Pracownia LL; 64-100 Leszno, ul. 17 stycznia 4.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się