Dostawa dwóch spektrometrów światłowodowych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch spektrometrów światłowodowych dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej:
- SPEKTROMETR NIR – 1 sztuka,
- SPEKTROMETR VIS-NIR – 1 sztuka.
2. Przedmiot dostawy obejmuje: dostawę oraz ubezpieczenia w czasie transportu.
Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 budynek A-1 pok. 251.
3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna .
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się